Home
lt
en

2014-2020 m. EPLSAF

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) tikslas -  skatinti socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje, padedant siekti strategijos „Europa 2020“ tikslo  - sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir (ar) socialinė atskirtis, skaičių bent 20 mln., remiant nacionalines sistemas, pagal kurias, pasitelkus partnerių organizacijas, teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims. Daugiau informacijos apie fondą rasite čia

 2014–2020 m. laikotarpiui  projektams įgyvendinti Lietuvoje yra skiriama 90,8 mln. eurų (iš jų 77,2 mln. eurų EPLSAF lėšos).

EPLSAF lėšos skiriamos:

  • Maisto produktams ir higienos prekėms (nuo 2018 m.) įsigyti (89 proc. lėšų);
  • Papildančioms veikloms finansuoti (5 proc. lėšų);
  • Organizacijų partnerių administravimo, sandėliavimo ir transportavimo išlaidoms dengti (5 proc. lėšų);
  • Tiekėjų transportavimo išlaidoms iki partnerių centrinių sandėlių dengti (1 proc. lėšų).

 

Atsakingos institucijos už EPLSAF administravimą ir įgyvendinimą  Lietuvoje yra paskirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 55.

Kviečiame apsilankyti EPLSAF tarptautinio tinklo svetainėje, kurioje valstybės narės dalinasi EPLSAF įgyvendinimo patirtimi.