Home
lt
en

Projekto vykdytojas

Europos socialinio fondo agentūra

Esame organizacija, siekianti, kad Europos Sąjungos investicijos, skirtos Lietuvos žmonėms, būtų prasmingai ir tinkamai panaudotos. Jau antrą dešimtmetį aktyviai prisidedame prie savo šalies raidos ir augimo. Šiandien mūsų kolektyve dirba beveik 200 kompetentingų specialistų, kurie sukaupė vertingos patirties bagažą:

 • informuojant ir konsultuojant pareiškėjus
 • vertinant paraiškas
 • rengiant paramos sutartis
 • prižiūrint, kad ES lėšos būtų panaudotos tinkamai, o projektai įgyvendinami kokybiškai
 • kartu su projektų vykdytojais ieškant geriausių išeičių iškilus sunkumams

Visuomet siekiame būti organizacija, kurioje lengva klientui ir gera darbuotojui.                     

Mūsų misija –  užtikrinti prasmingas investicijas tinkamai administruojant ES programas.

Mūsų vizija – Europos socialinio fondo agentūra – efektyviai veikiantis ESF kompetencijų centras, siekiantis tvarių investicijų į žmones.

Siekdami įgyvendinti savo misiją, vadovaujamės Esfa veiklos politika ir puoselėjame šias vertybes:

PROFESIONALUMAS – esame savo veiklos šeimininkai:

 • prisiimame atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus,
 • savo darbu kuriame vertę organizacijai,
 • siekiame geriausio rezultato,
 • nueiname papildomą mylią

ATVIRUMAS – esame atsakingi už atvirą, pagarba grįstą bendravimą:

 • kuriame pasitikėjimą,
 • ką sakome, tą darome,
 • esame pasirengę ne tik duoti, bet ir priimti;

BENDRADARBIAVIMAS – matome, kur galime būti naudingi:

 • imamės iniciatyvos,
 • įsitraukiame ir dalinamės,
 • kartu siekiame organizacijos tikslų.

TOBULĖJIMAS  – drąsiai siekiame geriausių sprendimų:

 • taikau įgytas žinias,
 • ieškau ir kuriu naujoves,
 • priimu ir palaikau pokyčius.

Mūsų 2019–2021 metų strateginis tikslas – optimizuoti išteklius ir užtikrinti tikslingą ES investicijų naudą.

Asmens duomenų apsauga

Europos socialinio fondo agentūra asmens duomenis tvarko laikydamasi 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų. Daugiau informacijos rasite čia.