Home
lt
en

Projektų viešinimas

Projekto partneriai savo interneto svetainėse ir (ar) socialinių tinklų paskyrose, jeigu nėra tokios galimybės - informaciniuose stenduose ir (ar) regioninėje spaudoje ar pan. viešina informaciją apie projektą (laisva forma). Svarbu, kad projekto partneriai pateiktų aiškią informaciją apie galimybę gauti EPLSAF paramą, viešintų dalijimo grafikus, kuriuose būtų nurodytos tikslios dalijimo datos ir vietos. 

Svarbu žinoti, kad visos viešinimo priemonės (žinutės interneto svetainėje, skelbimai spaudoje, plakatai ir t.t.) turi būti paženklintos Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo ženklu. Įprastai Fondo ženklas naudojamas spalvotas, tačiau ant tamsaus pagrindo rekomenduojama naudoti baltus logotipus, ant šviesaus – juodus arba originalių spalvų ženklus. Jeigu originalių spalvų Fondo ženklas spausdinamas (klijuojamas) ant spalvoto paviršiaus, rekomenduojamas baltas jo apvadas, kurio plotis sudaro 1/25 stačiakampio ploto. Ant produkto pakuotės šis ženklas gali būti atspausdintas arba tvirtai užklijuotas. 

Spalvotas ženklas:

Spalvoto ženklo spalvų kodai:

Baltas ženklas juodame fone:

                                                                                              Juodas ženklas baltame fone:

Projekto partneriai patalpose, kuriose dalija EPLSAF paramą, gerai matomose vietose turėtų iškabinti informaciją, kad tai EPLSAF lėšomis finansuojama parama naudojant EPLSAF ženklą arba pakabinti plakatą. Plakatas neturėtų būti mažesnis kaip A3 formato. Plakato vizualizaciją galima atsispausdinti paspaudus nuorodą.

Projekto viešinimo taisykles ir ženklo naudojimo instrukciją rasite čia.

Atsisiųskite:

Kviečiame apsilankyti EPLSAF tarptautinio tinklo svetainėje, kurioje valstybės narės dalinasi EPLSAF įgyvendinimo patirtimi.

Komunikacijos planai:

2015 m. komunikacijos planas

2016 m. komunikacijos planas

2017 m. komunikacijos planas

2018 m. komunikacijos planas

2019 m. komunikacijos planas

2020 m. komunikacijos planas

2021 m. komunikacijos planas

2022 m. komunikacijos planas

2023 m. komunikacijos planas