Home
lt
en

Kur kreiptis dėl paramos maisto produktais ir higienos prekėmis

Paramos maisto produktais ir higienos prekėmis (toliau - parama) prašymų priėmimą, gavėjų sąrašų sudarymą bei minėtos paramos dalijimą vykdo savivaldybių administracijų Socialinės paramos skyrių arba vietos seniūnijų atsakingi darbuotojai.

Gyventojas, norintis gauti paramą, atvykęs į vietos seniūniją ar savivaldybės Socialinės paramos skyrių užpildys nustatytos formos prašymą, kuriame nurodomi duomenys apie bendrai gyvenančius asmenis, jų veiklos pobūdį, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją. Atsakingi darbuotojai patikrins pateiktus duomenis ir informuos gyventoją apie paramos skyrimą.

Gyventojo prašymas galioja vienus kalendorinius metus, t. y. nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Asmuo, nepateikęs prašymo metų pradžioje arba pasikeitus asmens situacijai metų eigoje, prašymą paramai gauti gali pateikti bet kuriuo kitu metu, tačiau toks prašymas taip pat galios iki tų metų pabaigos.

Jeigu turite klausimų dėl prašymo paramai gauti, maloniai prašome kreiptis į savo  gyvenamosios vietos seniūnijos ar savivaldybės Socialinės paramos skyrių darbuotojus.