Home
lt
en

Kaip naudotis Microsoft "OneDrive" programa

Įgyvendinant projektą „Parama maisto produktais IV“ yra rengiama, gaunama ir siunčiama daug informacijos ir dokumentų kopijų tarp projekto vykdytojo ir projekto partnerių. Siekiant supaprastinti ir efektyvinti keitimosi informacija ir dokumentų kopijomis procesus tarp projekto vykdytojo ir projekto partnerių, prašome projekto partnerių atsakingus asmenis registruotis prie Microsoft OneDrive paskyros pagal pridedamą instrukciją (registracija reikalinga tik tuo atveju, jei Jūsų organizacijoje nenaudojama OneDrive paslauga).

OneDrive duomenų saugyklos „debesyje“ naudojimo tikslas – informacinių technologijų ir ryšio priemonėmis teikti, kaupti ir tvarkyti projekto dokumentų, ataskaitų ir informacijos skaitmenines kopijas elektroninėje duomenų saugykloje ir joje esančiuose duomenų aplankuose, juos bendrinti  ir sudaryti galimybę (suteikiant teises) projekto vykdytojui ir projekto partneriui (-iams) pasiekti patalpintus dokumentus iš savo įrenginio.

Prisijungimo prie Microsoft "OneDrive" instrukciją rasite čia.

Išsamesnę informaciją rasite čia.