Home
lt
en

Viešinimas

Bendrųjų nuostatų reglamento 47, 49 ir 50 straipsniai ir IX priedas nustato pagrindnius reikalavimus komunikacijai ir matomumui apie MNM programos naudojimą.

1. Sąjungos emblemos naudojimas ir techninės charakteristikos

1.1. Europos Sąjungos emblema turi būti aiškiai matoma visoje visuomenei ar dalyviams skirtoje su veiksmo įgyvendinimu susijusioje komunikacijos medžiagoje, kaip antai: spausdintuose ar skaitmeniniuose produktuose, interneto svetainėse ir jų mobiliosiose versijose.

1.2. Šalia emblemos rašomas teiginys „Finansuoja Europos Sąjunga“ arba „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“ (tekstas negali būti trumpinamas).

1.3. Drauge su Sąjungos emblema naudotinas bet kuris iš toliau nurodytų šriftų garnitūrų: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Kursyvo ir pabraukimo stiliai arba šrifto efektai nenaudojami.

1.4. Teksto vieta Sąjungos emblemos atžvilgiu parenkama taip, kad tekstas jokiu būdu nebūtų parašytas ant Sąjungos emblemos.

1.5. Naudojamas emblemos dydžiui proporcingas šrifto dydis.

1.6. Priklausomai nuo fono naudojamas mėlynos (reflex blue), juodos arba baltos spalvos šriftas.

1.7. Europos Sąjungos emblema negali būti modifikuojama ar sujungiama su jokiais kitais grafiniais elementais ar tekstu. Jei be Sąjungos emblemos naudojami kiti logotipai, Sąjungos emblema turi būti bent tokio paties dydžio, matuojant aukštį arba plotį, kaip didžiausias kitas logotipas. Be Sąjungos emblemos Sąjungos paramai pabrėžti negali būti naudojama jokia kita vaizdinė tapatybė arba logotipas.

1.8. Jei toje pačioje vietovėje vykdomi keli veiksmai, remiami ta pačia ar skirtingomis finansavimo priemonėmis, arba jei tam pačiam veiksmui vėliau skiriamas tolesnis finansavimas, afišuojama bent viena lentelė arba informacinė lenta.

1.9. Sąjungos emblemos grafiniai standartai ir standartinių spalvų apibūdinimas:

(A)    SIMBOLIŲ APIBŪDINIMAS

Mėlyno dangaus fone – ratu sudėtos dvylika auksinių žvaigždžių, simbolizuojančių Europos tautų sąjungą. Žvaigždžių skaičius yra fiksuotas: dvylika yra tobulumo ir vienybės simbolis.

(B)    HERALDIKOS APIBŪDINIMAS

Mėlyname fone – dvylikos auksinių žvaigždžių, kurių kampai nesiliečia, apskritimas.

(C)    GEOMETRINIS APIBŪDINIMAS

Emblema yra mėlynos stačiakampės vėliavos formos, kurios ilgis yra 1,5 karto didesnis už jos plotį. Dvylika auksinių žvaigždžių, išsidėsčiusių lygiais intervalais, sudaro menamą apskritimą, kurio centras yra stačiakampio įstrižainių susikirtimo taškas. Apskritimo spindulys lygus vienai trečiajai vėliavos pločio. Kiekviena žvaigždė turi penkis kampus, kurie išsidėstę ant menamų apskritimų, kurių spindulys lygus vienai aštuonioliktajai vėliavos pločio, perimetro. Visos žvaigždės išdėstytos vertikaliai, t. y. viena viršūnė yra viršuje, o dvi – tiesėje, sudarančioje statų kampą su stiebu. Apskritimas sudaromas taip, kad žvaigždės atitiktų valandų padėtį laikrodžio ciferblate. Žvaigždžių skaičius nekintamas.

(D)    PATVIRTINTOS SPALVOS

Emblemoje naudojamos šios spalvos: stačiakampiam pagrindui – mėlyna PANTONE REFLEX BLUE; žvaigždėms – geltona PANTONE YELLOW.

(E)   KETURSPALVĖ SPAUDA

Jei naudojama keturspalvė spauda, dvi standartinės spalvos spaudžiamos naudojant keturspalvės spaudos metodą.

  • PANTONE YELLOW gaunama naudojant 100 % „Process Yellow“.
  • PANTONE REFLEX BLUE gaunama sumaišant 100 % „Process Cyan“ ir 80 % „Process Magenta“.

INTERNETAS

  • PANTONE REFLEX BLUE tinklalapio paletėje atitinka spalvą RGB:0/51/153 (šešioliktainėje sistemoje: 003399), o PANTONE YELLOW tinklalapio paletėje atitinka spalvą RGB: 255/204/0 (šešioliktainėje sistemoje: FFCC00).

VIENSPALVĖ SPAUDA

Jei naudojama juoda spalva, stačiakampio kontūrai pažymimi juodai, o žvaigždės atspaudžiamos juodos baltame fone.

Jei naudojama mėlyna spalva (Reflex Blue), visas fonas 100 % paliekamas mėlynas, o žvaigždės paliekamos baltos.

SPAUSDINIMAS SPALVOTAME FONE

Jei negalima apsieiti be spalvoto fono, stačiakampis apvedamas balta linija, kurios plotis turi būti 1/25 stačiakampio aukščio.

Trečiųjų šalių naudojimosi Sąjungos emblema principai išdėstyti Administraciniame susitarime su Europos Taryba dėl trečiųjų šalių naudojimosi Europos emblema.

2. Intelektinės nuosavybės teisių licencija, nurodyta 49 straipsnio 6 dalyje, Europos Sąjungai suteikiamos šios teisės:

2.1. vidaus naudojimo teisė, t. y. teisė atgaminti, kopijuoti ir skelbti komunikacijos ir matomumo medžiagą ES ir ES valstybių narių institucijoms ir agentūroms bei jų darbuotojams;

2.2. komunikacijos ir matomumo medžiagos, visos ar jos dalies, atgaminimo bet kokiais būdais ir bet kokia forma teisė;

2.3. komunikacijos ir matomumo medžiagos viešo paskelbimo pasitelkiant visas komunikacijos priemones teisė;

2.4. komunikacijos ir matomumo medžiagos (ar jos kopijų) platinimo visuomenei visomis formomis teisė;

2.5. komunikacijos ir matomumo medžiagos saugojimo ir archyvavimo teisė;

2.6. teisė trečiosioms šalims suteikti teisių į komunikacijos ir matomumo medžiagą sublicencijas.

MNM programos komunikacijos pareigūnas - Erika Jocytė (el. p. erika.jocyte@socmin.lt)