Home
lt
en

Apie projektus

Europos socialinio fondo agentūros įgyvendinami EPLSAF projektaI:

,,Parama maisto produktais IV“ (2017-2018 m.) ir "Parama higienos prekėmis" (2018 m.)

Projektų tikslas - sudaryti sąlygas labiausiai skurstantiems Lietuvos Respublikos gyventojams gauti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis bei prisidėti prie šių žmonių skurdo ir (ar) socialinės atskirties mažinimo. 

Projektų tikslinė grupė - asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį su galimomis išimtimis.

Projektai įgyvendinami visose 60 Lietuvos savivaldybių. Pusei savivaldybių administracijų talkina nevyriausybinės organizacijos: Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“, LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJA ir Marijampolės krašto samariečių bendrija.