Home
lt
en

Apie projektus

Europos socialinio fondo agentūros įgyvendinamas EPLSAF projektas:

,,Parama maisto produktais ir higienos prekėmis“ (2019-2020 m.)

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas labiausiai skurstantiems Lietuvos Respublikos gyventojams gauti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis bei prisidėti prie šių žmonių skurdo ir (ar) socialinės atskirties mažinimo. 

Projektų tikslinė grupė - asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį su kiekvienoje savivaldybėje individualiai nustatytomis išimtimis. Dėl maksimalaus vidutinių menėsinių pajamų dydžio išimties atvejais teiraukitės savo savivaldybės ar vietos seniūnijos socialinės paramos skyrių darbuotojų. 

Projektas įgyvendinamas visose 60 Lietuvos savivaldybių. Pusei savivaldybių administracijų talkina nevyriausybinės organizacijos: Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“, LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJA ir Marijampolės krašto samariečių bendrija.