Home
lt
en

Projekto vykdytojas

Europos socialinio fondo agentūra

Esame organizacija, siekianti, kad Europos Sąjungos investicijos, skirtos Lietuvos žmonėms, būtų prasmingai ir tinkamai panaudotos. Jau antrą dešimtmetį aktyviai prisidedame prie savo šalies raidos ir augimo. Šiandien mūsų kolektyve dirba beveik 200 kompetentingų specialistų, kurie sukaupė vertingos patirties bagažą:

  • informuojant ir konsultuojant pareiškėjus
  • vertinant paraiškas
  • rengiant paramos sutartis
  • prižiūrint, kad ES lėšos būtų panaudotos tinkamai, o projektai įgyvendinami kokybiškai
  • kartu su projektų vykdytojais ieškant geriausių išeičių iškilus sunkumams

Visuomet siekiame būti organizacija, kurioje lengva klientui ir gera darbuotojui.                     

Mūsų misija –  užtikrinti prasmingas investicijas tinkamai administruojant ES programas.

Mūsų vizija – Europos socialinio fondo agentūra – efektyviai veikiantis ESF kompetencijų centras, siekiantis tvarių investicijų į žmones.

Siekdami įgyvendinti savo misiją, vadovaujamės Esfa veiklos politika ir puoselėjame šias vertybes:

  • profesionalumas – gerai išmanome savo sritį; įgytas žinias bei patirtį taikome veikloje; esame atsakingi už savo veiksmus ir darbo rezultatus;
  • pagarba – priimame kitą žmogų tokį, koks jis yra; esame empatiški (įsijaučiame į kitą žmogų ir jį suprantame); kuriame pasitikėjimu grįstus santykius;
  • bendradarbiavimas – domimės, kaip sekasi kolegoms ir partneriams, siūlome savo pagalbą; esame atviri idėjoms ir pasiūlymams; geranoriškai siekiame bendro tikslo;  
  • lojalumas – siekiame organizacijos tikslų; tikime tuo, ką darome, ir tai darome kaip įmanydami geriau; skleidžiame gerą žinią apie organizaciją;
  • tobulėjimas – tikslingai mokomės to, kas svarbu; priimame naujoves ir dalijamės gerąja patirtimi.

Mūsų 2017–2019 metų strateginis tikslas - užtikrinti tinkamą skiriamų ES investicijų panaudojimą ir suinteresuotų šalių lūkesčius atitinkantį organizacijos veiklos valdymą.