Home
lt
en

Europos Komisijai pristatyti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo finansuojamų projektų 2020 m. rezultatai

Europos Komisijai pristatyti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo...

Kaip ir kasmet, vasario 11 d. įvyko  susitikimas su Europos Komisijos (EK) atstovais, kurio metu buvo aptarta Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) remiamų Lietuvos projektų pažanga 2020 metais. Atsižvelgiant į susiklosčiusią pasaulinę COVID-19 pandemiją, susitikimas vyko nuotoliniu būdu. Jame dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros bei socialinių partnerių atstovai.

Susitikime pristatyti 2020 m. EPLSAF veiksmų programos ir projektų įgyvendinimo pasiekti rezultatai, pagrindinės problemos, su kuriomis susidurta, programos lėšų įsisavinimas, aptarti probleminiai klausimai, naujojo programavimo laikotarpio vizija bei kylantys iššūkiai.

EK Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato atstovai pasidžiaugė, kad Lietuva daug nuveikė reaguodama į ekstremalią situaciją dėl COVID-19 pandemijos ir kad organizacijų partnerių sutelktumas bei organizuotumas lėmė tai, jog  EPLSAF parama buvo dalijama gyventojams įprastu grafiku.

Iš EPLSAF remiami ES šalių pagalbos maistu ir (arba) pagrindinės materialinės pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims teikimo veiksmai. 2014–2020 m. laikotarpiu  projektams įgyvendinti Lietuvoje yra skiriama net 90,8 mln. eurų šio fondo lėšų.