Home
lt
en

Gyventojams

Maisto produktus ir higienos prekes 2018 m.  gali gauti  tie gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį (183 Eur). Esant objektyvioms priežastims, savivaldybių administracijos nustatyta tvarka parama gali būti skiriama ir kitais atvejais (tačiau asmens pajamos negali viršyti 268,40 Eur per mėnesį).