Home
lt
en

Gyventojams

Maisto produktus ir higienos prekes 2022 m. gali gauti  tie gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį (220,50 Eur). Esant objektyvioms priežastims, savivaldybių administracijos nustatyta tvarka, parama gali būti skiriama, kai pajamos viršija 220,50 Eur per mėnesį. Išimties atvejus ir jiems taikomus dydžius nusistato kiekviena savivaldybė individualiai.