Home
lt
en

Kas gali gauti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis

Maisto produktus ir higienos prekes 2018 m.  gali gauti  tie gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį (183 Eur). Esant objektyvioms priežastims, savivaldybių administracijos nustatyta tvarka, parama gali būti skiriama ir kitais atvejais (tačiau vidutinės mėnesinės asmens pajamos negali viršyti 268,40 Eur per mėnesį).