Home
lt
en

MNM programa

Materialinio nepritekliaus mažinimo (MNM) programos tikslas – spręsti materialinio nepritekliaus problemą labiausiai skurstantiems asmenims, įskaitant vaikus, suteikiant pagalbą asmenims įsigyti maisto produktus ir (ar) būtinojo vartojimo prekes.

MNM programai įgyvendinti Lietuvoje yra skiriama 88 386 460 eurų (iš jų, 79 547 814 eurų MNM programos lėšos).

MNM programos lėšos bus pradėtos naudoti nuo 2024-01-01:

  • Maisto produktams ir būtinojo vartojimo prekėms įsigyti (lėšų pervedimas į paramos gavėjams išduotas socialines ar joms lygiavertes korteles);
  • Maisto donacijoms finansuoti (besibaigiančio ir paskutinės dienos galiojimo produktai, kurie nemokamai atiduodami paramos gavėjams);
  • Papildančioms veikloms finansuoti (pavyzdžiui, įvairūs mokymai, teisinės, medicininės, psichologinės konsultacijos paramos gavėjams).

Atsakingos institucijos už MNM programos administravimą Lietuvoje paskirtos LR Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“