Home
lt
en

Viešinimas

Projektams, kurie yra finansuojami pagal ES investicijų programas, yra taikomi tam tikri projekto matomumo ir informavimo apie projektą bei komunikacijos reikalavimai. Tai tam tikros informacijos pateikimas įvairiuose komunikacijos kanaluose, lentelėse, stenduose bei kitos viešinimo priemonėse.

Už visuomenės informavimą apie projektą yra atsakingas projekto vykdytojas ir/ar jo partneriai. Tai reiškia, kad būtina suplanuoti projekto matomumo, informavimo apie projektą priemones viešinimo informavimo apie projektą ir komunikacijos veiklą priemones, jas įgyvendinti ir už jas tinkamai atsiskaityti.

Bendrųjų nuostatų reglamento (nuoroda) 47, 49 ir 50 straipsniai ir IX priedas nustato pagrindnius reikalavimus komunikacijai apie MNM lėšų naudojimą.

Logotipai:

ES investicijų logotipas (Bendrai finansuoja Europos Sąjunga).

Svarbu visose komunikacijos apie projektą priemonėse privaloma naudoti tinkamą ES emblemą su teiginiu: „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“

Kilus papildomiems klausimams dėl viešinimo galite kreiptis į MNM programos komunikacijos pareigūnę – Eriką Jocytę el.paštu: erika.jocyte@socmin.lt.